ComeuntoChrist.org Celosvětová verze

Jak Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů pomáhá lidem po celém světě?

Oficiální odpověď

Evangelium Ježíše Krista učí tomu, že lidé si mají navzájem nést své břímě. (Galatským 6:2) Když nějakou oblast kdekoli na světě postihne katastrofa nebo se místní lidé dostanou do obtížné situace, kterou nejsou schopni zvládnout, Církev je připravena poskytnout asistenci díky pomoci a příspěvkům svých členů.

Pomoc je poskytována lidem v nouzi bez ohledu na jejich náboženské vyznání, etnickou příslušnost nebo národnost. Humanitární pomoc již přijalo 147 zemí a každoročně je poskytována v celkové hodnotě desítek milionů dolarů.

Latter-day Saint Charities je církevní humanitární organizace, která se zabývá těmito činnostmi:

  • Distribuuje potraviny.
  • Poskytuje pomoc při katastrofách – zajišťuje například dobrovolníky, kteří pomáhají při úklidu, a využívání církevních kaplí jako přístřeší pro druhé a poskytuje zdarma potraviny, vodu a zdravotnické potřeby.
  • Financuje a podporuje projekty, které pomáhají postiženým oblastem.
  • Učí soběstačnosti.
  • Pomáhá lidem založit si živnost a podnikat z domova.

Chcete-li získat další informace o humanitárním úsilí Církve, navštivte církevní webové stránky Provident Living.