ComeuntoChrist.org Celosvětová verze

Proč mormoni věří v Bibli?

Oficiální odpověď

Bible svatá vydává svědectví o božskosti Ježíše Krista a ovlivnila již miliony lidí a milionům lidí pomohla. Je to sbírka posvátných záznamů obsahujících Boží zjevení a příběhy o tom, jak Bůh jednal se svými dětmi ve Svaté zemi.

Historické záznamy v Bibli podávají zprávu o mnoha staletích, od doby Adamovy až po úmrtí apoštolů. Většinu knih v Bibli napsali proroci, nebo byly napsány o prorocích, kteří žili v různých dobách historie světa.

Jak asi víte, Bible se dělí na Starý zákon a Nový zákon.

Starý zákon obsahuje posvátné texty sepsané před narozením Krista. Mnozí proroci ve Starém zákoně předpovídali příchod Spasitele a Vykupitele. (Viz Izaiáš 7:14, 9:6, 53:3–7)

Nový zákon pak vypráví o životě tohoto Spasitele a Vykupitele, kterým je Ježíš Kristus. Popisuje také založení Jeho původní Církve.