ComeuntoChrist.org Celosvětová verze

Jak mohu zjistit, zda je mormonismus pravdivý?

Oficiální odpověď

Bůh je zdrojem veškeré pravdy. Má vás rád a chce vám odpovědět na vaše otázky. Pomůže vám poznat pravdu, budete-li ji upřímně hledat a budete-li Ho žádat o vedení. Můžete zjistit, zda je to, čemu se učíte, pravdivé. (Viz Jakub 1:5–6; Kniha Mormonova, Moroni 10:4–5)

  • Modlete se upřímně ke svému Nebeskému Otci. Ptejte se ho, zda to, čemu se učíte, je pravda.
  • Pokračujte ve studiu a pečlivě přemýšlejte o tom, čemu se učíte.
  • V srdci naslouchejte sladkým pocitům inspirace od Ducha Svatého, který si přeje pošeptat vám pravdu do duše i do mysli.
  • Řiďte se Božími přikázáními, abyste mohli pocítit vliv Ducha Svatého.

Možná jste již zažili pocit pokoje, naděje, útěchy nebo štěstí, zatímco jste četli. Pokud ano, pocítili jste již Ducha Svatého, který vám sděloval, že toto je pravda.