ComeuntoChrist.org Celosvětová verze

Kdo napsal Knihu Mormonovu?

Oficiální odpověď

Kniha Mormonova je další svědectví o tom, že Ježíš Kristus skutečně žil a že byl a je Boží Syn. Obsahuje spisy dávných proroků. Jeden z nich, prorok Lehi, žil v Jeruzalémě přibližně 600 let př. Kr. Bůh přikázal Lehimu, aby odvedl malou skupinu lidí na americký kontinent. Tam vytvořili velkou civilizaci.

Bůh nadále povolával mezi tímto lidem proroky. Kniha Mormonova je sbírkou spisů proroků a zapisovatelů tohoto lidu. Je pojmenována po Mormonovi, který byl jedním z posledních těchto dávných proroků.

Tito proroci věděli o plánu, který Nebeský Otec připravil pro své děti, i o poslání Ježíše Krista. Zaznamenali, že Kristus se po svém Vzkříšení zjevil lidem v Americe, učil je svému evangeliu a založil mezi nimi svou Církev. Tato kniha obsahuje učení Ježíše Krista a svědčí o Jeho Usmíření a o Jeho lásce. Podporuje a potvrzuje Bibli.

Kniha Mormonova je zakončena významným slibem, že ti, kteří ji budou číst a kteří se ohledně ní budou upřímně modlit, poznají skrze Ducha Svatého, že je pravdivá. (Moroni 10:4.)