ComeuntoChrist.org Celosvětová verze

Co je to mormonismus? NEBOLI V co mormoni věří?

Oficiální odpověď

Když žil Ježíš Kristus na zemi, založil svou Církev, aby všichni lidé mohli obdržet Jeho evangelium a mohli se jednoho dne navrátit k Bohu, našemu Nebeskému Otci, aby žili s Ním. Když Ježíš Kristus zemřel, byl vzkříšen a vystoupil do nebe, Jeho apoštolové od Něj nadále získávali zjevení skrze Ducha Svatého ohledně toho, jak vést práci Jeho Církve. Avšak poté, co byli zavražděni, členové pozměnili učení Církve, kterou On založil. Zatímco na zemi zůstalo mnoho dobrých lidí a určitá část pravdy, toto odpadlictví neboli všeobecné odpadnutí od pravdy způsobilo, že Církev byla odňata ze země. (2. Tessalonicenským 2:1–3; Skutkové 20:29–30.) Apoštol Petr prorokoval, že Ježíš znovuzřídí svou Církev před svým Druhým příchodem. (Skutkové 3:19–21)

Ježíš Kristus započal znovuzřizovat svou Církev na zemi v její plnosti prostřednictvím Proroka Josepha Smitha v roce 1820. Dnes má tato Církev, která se stala celosvětovou, více než 15 milionů členů. Učí téže nauce a má tutéž základní organizaci jako Církev, kterou založil Ježíš v novozákonní době.