ComeuntoChrist.org Celosvětová verze

Čemu mormoni věří ohledně nauky o milosti?

Oficiální odpověď

Prorok Joseph Smith učil: ‚Pročež jste ospravedlněni od víry a skutků, skrze milost…‘ (Viz JST Romans 4:16.) Kniha Mormonova učí: ‚Neboť se snažíme pilně psáti, abychom přesvědčili děti své a také bratří své, aby věřili v Krista a aby byli smířeni s Bohem; neboť víme, že milostí jsme spaseni po všem, co my můžeme učiniti.‘ (2. Nefi 25:23.) Kniha Mormonova dodává: ‚vše, co jsme mohli učiniti … , [bylo] činiti pokání ze všech svých hříchů‘. (Alma 24:11.) Lehi, prorok z Knihy Mormonovy, učil: ‚Není žádného těla, jež může dlíti v přítomnosti Boží, aniž by to bylo skrze zásluhy a milosrdenství a milost Svatého Mesiáše.‘ (2. Nefi 2:8.)