ComeuntoChrist.org Celosvětová verze

Skutečně věříte tomu, že je dnes na zemi takový prorok, jako byl Mojžíš?

Oficiální odpověď

V průběhu historie Bůh povolával proroky, například Noéma, Abrahama, Mojžíše a další, aby učili evangeliu a vedli Jeho Církev. (Amos 3:7) Totéž činí i dnes. Ve světě, který je občas velmi matoucí, potřebuje každý z nás Boží vedení. Bůh své děti miluje, a proto jim i nadále posílá žijící proroky. Joseph Smith (1805–1844) byl prvním prorokem naší doby. Dnes je Božím vyvoleným prorokem Russell M. Nelson.

Tak jako Bůh vyvedl Izraelity z otroctví a na lepší místo skrze svého proroka Mojžíše, vede dnes své děti ke šťastnějšímu a pokojnějšímu životu, pokud se rozhodnou následovat Jeho žijícího proroka. Zveme vás, abyste si vyslechli slova žijících proroků a posoudili jste, jak vám znalost Boží vůle může v životě prospět.