ComeuntoChrist.org Celosvětová verze

Jak můžeme poznat našeho Otce v nebi?

Oficiální odpověď

Kromě toho, že podivuhodná Boží stvoření po celém světě jsou sama o sobě důkazem o existenci Boha, Nebeský Otec vám poskytuje mnoho způsobů, jak můžete sami pro sebe zjistit, že skutečně žije. Můžete zkusit toto:

  • Promluvte si s Ním v modlitbě a požádejte Ho, aby vám dal pocítit svou lásku a dodal útěchu.
  • Přečtěte si svědectví zvláštních svědků, kteří se nazývají apoštolové a proroci. Tito lidé měli posvátné zážitky s Bohem a své zkušenosti zaznamenali do posvátných knih, kterým říkáme písma.
  • Dodržujte Jeho přikázání, která vás přivedou blíže k Bohu a pomohou vám poznat, že Bůh žije.

Vaše víra v Boha poroste, pokud budete činit toto:

Modlit se k Nebeskému Otci. (Jakub 1:5)
Studovat písma. (2. Timoteovi 3:14–17)
Dodržovat Boží přikázání. (Jan 14:21–23)

Budete-li jednat na základě svého přání věřit, Bůh posílí vaši víru v Něho až do té míry, že se stane jistou znalostí. (Kniha Mormonova, Alma 32:27–35)