ComeuntoChrist.org Celosvětová verze

Jak můžeme posílit svou víru v Ježíše Krista?

Oficiální odpověď

Alma, prorok z Knihy Mormonovy, přirovnal víru k seménku. Pokud seménko zasadíte a budete o něj pečovat, vzklíčí a nakonec přinese i plody, je-li to seménko dobré. (Alma 32:28–43.) S vírou je to také tak. Pokud dodržujete Boží přikázání, studujete Jeho slovo a máte přání věřit v Krista, víra ve vašem nitru poroste.