ComeuntoChrist.org Celosvětová verze

Proč je k vykonání křtu důležitá pravomoc?

Oficiální odpověď

Bůh dává od počátku svým služebníkům, prorokům, pravomoc jednat v Jeho jménu. Tato pravomoc se nazývá kněžství. Ježíš Kristus předal kněžství svým původním Dvanácti apoštolům (viz Jan 15:16), a ti pak řídili práci Jeho Církve po Jeho vystoupení na nebe. Avšak poté, co byli apoštolové zavražděni, se kněžství postupně vytratilo ze země.

V roce 1829 obdržel Joseph Smith kněžskou pravomoc, aby zorganizoval Kristovu Církev, od nebeských poslů – proroka Jana Křtitele a apoštolů Petra, Jakuba a Jana, kteří měli tuto pravomoc v dávných dobách. V roce 1830 byla tatáž Církev Ježíše Krista, která existovala před mnoha staletími, zorganizována a znovuzřízena na zemi.

Kněžství má dvě části. Menší kněžství se nazývá Aronovo kněžství, podle Arona ze Starého zákona. Zahrnuje pravomoc kázat evangelium pokání a pravomoc křtít. Větší kněžství se nazývá Melchisedechovo kněžství, podle Melchisedecha ze Starého zákona. Zahrnuje pravomoc předsedat v Církvi a vykonávat všechny obřady, včetně udílení daru Ducha Svatého.