ComeuntoChrist.org Celosvětová verze

Proč se Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů nazývá mormonskou církví?

Oficiální odpověď

V roce 1838 bylo Josephu Smithovi ve zjevení řečeno, že Církev se má nazývat Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů. (Nauka a smlouvy 115:4.) Od té doby se tak Církev nazývá. Gordon B. Hinckley, dřívější president Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, kladl důraz na správný název Církve těmito slovy:

„Věříme, že Ježíš Kristus je Syn Boží. Oficiální název Církve je Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů, a On je ústřední postavou veškerého našeho uctívání.

Církev nese jméno Ježíše Krista, Syna Božího, Vykupitele světa. A právě Jeho jménem se tato Církev oficiálně nazývá.

Pokud jde o název Svatí posledních dnů, členové křesťanské Církve se v dávných dobách nazývali Svatí. (Viz Skutkové 9:32, Efezským 2:19, Filipenským 1:1) Byli to Svatí dřívějších dnů. My jsme Svatí posledních dnů. Nic jiného v tom není.

Často nám lidé říkají mormoni. Je to přezdívka, kterou jsme dostali, protože věříme, že Kniha Mormonova je slovo Boží, že to je kniha, která jde ruku v ruce s Biblí a stává se tak druhým svědectvím o Ježíši Kristu.“