ComeuntoChrist.org Celosvětová verze

Jaké jsou mormonské ženy? Věří mormoni v rovnoprávnost mužů a žen?

Oficiální odpověď

Apoštol Pavel učil: „A však ani muž bez ženy, ani žena bez muže v Pánu.“ (1. Korintským 11:11) Před Bohem a v manželském svazku jsou muži a ženy stejně důležití.

Je božsky určeno, že otcové mají bdít nad rodinou a učit ji s láskou a spravedlivě. Mají zajišťovat životní potřeby a ochranu svých rodin. Matky jsou především zodpovědné za výchovu svých dětí. V těchto posvátných zodpovědnostech si otcové a matky mají navzájem pomáhat jako rovnocenní partneři. (Převzato z dokumentu „Rodina – prohlášení světu“, který sepsalo dvanáct novodobých apoštolů na základě inspirace od Pána.)

Oba rodiče se mají zapojit do péče o děti a do jejich ukázňování. Je důležité, aby se společně dohodli na rodinných cílech a byli ochotni pracovat s dětmi na jejich dosažení. Pokud spolu rodiče nežijí v harmonii a nechovají jeden k druhému úctu, děti mohou být zmatené a mohou ztratit důvěru v rodiče. Rodiče mají mít mezi sebou jednotu a oba mají být zapojeni do výchovy svých dětí.