ComeuntoChrist.org Celosvětová verze

Čemu přisuzujete růst své Církve?

Oficiální odpověď

Gordon B. Hinckley, dřívější president Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, řekl: „[Lidé] vnímají tuto Církev jako kotvu ve světě měnících se hodnot. V Americe i po celém světě se rozpadá rodina. My na rodinu klademe velký důraz. To lidi přitahuje. Líbí se jim to. Vítají to. Potřebují pomoc a my jim pomoc nabízíme.

Církev také dává smysl životu. … Odpovídáme na prastaré otázky: Odkud jsem přišel? Proč jsem zde? Kam odtud půjdu? Tyto závažné náboženské otázky si lidé kladou od samého počátku. My je ujišťujeme o tom, kdo jsou – synové a dcery Boží. Já Boží dítě jsem. Tak se jmenuje jedna naše píseň. Věříme tomu. Považujeme to za holý fakt. Lidi to utěšuje. Nacházejí pokoj. Nacházejí v tom sílu.

A v organizaci nacházejí i příležitost ke společenskému kontaktu. Nacházejí přátele. My jsme velmi přátelská církev. Jsme velmi šťastná církev. Naši členové jsou šťastní a odhodlaní, a ostatním se to líbí.“