ComeuntoChrist.org Celosvětová verze

Co je to sbor/kůl/odbočka?

Oficiální odpověď

Naše místní kongregace se nazývají sbory (pokud jsou menší, tak se jim říká odbočky). Jsou vytvořeny s ohledem na geografickou polohu a členové navštěvují sbor nebo odbočku poblíž svého bydliště. Protože v Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů se ve všech sborech a odbočkách používají stejné materiály pro výuku, studují všichni tytéž lekce nezávisle na tom, kde ve světě církevní shromáždění navštěvují. Duchovní vedoucí každého sboru se nazývá biskup (nebo president odbočky v případě odbočky). Jde o člena kongregace, který byl požádán, aby v této funkci sloužil jako dobrovolník. Skupina sborů tvoří kůl a vedoucímu kůlu se říká president kůlu. Výraz „kůl“ se nenachází v Novém zákoně, ale je převzat ze starozákonního přirovnání církve ke „stanu“, který je podpírán kůly. (Viz Izaiáš 54:2)

Sbor nebo odbočka představuje společenství, ve kterém členové rozvíjejí přátelství a navzájem si pomáhají. Členové se snaží řídit učením dávného proroka, který učil, že křtem dáváme najevo, že jsme „ochotni nésti si navzájem břemena svá, aby byla lehká“, a jsme „ochotni truchliti s těmi, kteří truchlí; ano, a utěšovati ty, kteří mají útěchy zapotřebí“. (Kniha Mormonova, Mosiáš 18:8–9.) Službou si členové vzájemně pomáhají nést svá břemena a projevují tím svou lásku.