ComeuntoChrist.org Celosvětová verze

Vyžaduje se od všech mormonů, aby sloužili na misii?

Oficiální odpověď

Misionářská služba je pro Církev záležitostí tradice. Spasitel učil: „Protož jdouce, učte všecky národy.“ (Matouš 28:19) Členové Církve považují za výsadu, že mohou sdílením evangelia projevovat svou lásku k druhým lidem a k Pánu.

Misionáři obvykle začínají svou službu ve věku od 18 do 19 let. Na misii slouží také mnoho seniorů, mužů, žen i manželských párů, kteří jsou v důchodu. Misionáři slouží po dobu 18 měsíců až dvou let. Misie je dobrovolná a misionáři nejsou za svou službu placeni. Misionáři pocházejí ze všech koutů světa a slouží kdekoli, kam jsou Církví povoláni. Dokud misionáři slouží na plný úvazek, jsou oficiálními představiteli Církve.