ComeuntoChrist.org Celosvětová verze

Proč je pro mormony důležitá soběstačnost? Proč mormoni mluví o připravenosti na nouzové situace?

Oficiální odpověď

Připravenost na možné nouzové situace nám pomáhá stát se soběstačnými. Když se staneme soběstačnými, získáme více osobní nezávislosti, staneme se pracovitějšími, šetrnějšími a budeme mít více úcty k sobě samému. Také nám to poskytne více příležitostí ke službě a péči o lidi v nouzi.