ComeuntoChrist.org Celosvětová verze

Co je účelem služeb sociální péče Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů?

Oficiální odpověď

Smyslem církevní sociální péče je podporovat soběstačnost a starat se o chudé a potřebné a sloužit jim. Příjemci pomoci jsou vyzýváni, aby výměnou za ni pracovali (jsou-li toho schopni), aby tak získali požehnání pro sebe a mohli požehnat život druhých. Práce je v církevním programu sociální péče vůdčí zásadou.