ComeuntoChrist.org Celosvětová verze

Mohou být manžel a manželka spolu navždy? Věří mormoni tomu, že rodina bude žít i v nebi?

Oficiální odpověď

Rodinné vztahy mohou trvat navždy – nejenom v tomto životě.

Vztahy v rodině mohou být zdrojem té největší radosti v životě, a stejně tak ztráta milovaného člena rodiny může být zdrojem našeho nejhlubšího zármutku.

Ježíš Kristus dal moc svým učedníkům, aby pečetili rodiny na věky, když řekl: „A tobě dám klíče království nebeského. A což bys koli svázal na zemi, budeť svázáno i na nebi; a což bys koli rozvázal na zemi, budeť rozvázáno i na nebi.“ (Matouš 16:19)

Smrt nemusí znamenat konec našeho vztahu s těmi, kteří nám jsou nejbližší. Pán zjevil Proroku Josephu Smithovi, že „totéž společenství, které existuje mezi námi zde, bude existovati mezi námi [na věčnosti], pouze bude spojeno s věčnou slávou“. (Nauka a smlouvy 130:2.)

Členové rodiny, kteří přijali Usmíření uskutečněné Ježíšem Kristem a řídí se Jeho příkladem, mohou být spolu navždy skrze posvátné obřady prováděné ve svatém chrámu Božím. Tyto obřady pečetí manžela s manželkou na celou věčnost a děti k rodičům jako věčnou rodinu. (Viz „Rodina – prohlášení světu“)