ComeuntoChrist.org Celosvětová verze

Jak se mohu stát členem Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů (mormonské církve)?

Oficiální odpověď

Když se dozvíte více o evangeliu Ježíše Krista, je možné, že začnete pociťovat pokoj, útěchu, nebo štěstí. Někteří lidé uvádějí, že pociťují, že jsou jim pravdy, jimž jsou učeni, známé a že se cítí, jako by se vraceli domů. Začínáte pociťovat vliv Ducha Svatého, který vám říká, že to, čemu se učíte, je pravda.

Pokud máte přání řídit se Kristovým učením a dodržovat Jeho přikázání, doporučujeme vám, abyste nejprve absolvovali řadu diskusí, jež vás seznámí se základními zásadami Jeho evangelia.

Pak, když budete připraveni, se můžete stát členem Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů prostřednictvím přijetí obřadu křtu ponořením na odpuštění hříchů vykonaného někým, kdo k tomu má pravomoc a kdo vám po křtu vloží ruce na hlavu, potvrdí vás za člena Církve a následně na vás vloží požehnání, abyste mohli přijmout dar Ducha Svatého. (Viz Skutkové 8:18–20)

Pokud si přejete, aby vás navštívili představitelé Církve, kteří vám mohou říci více o tom, jak se stát členem Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, klikněte zde.