ComeuntoChrist.org Celosvětová verze

Jak můžeme zastavit šíření a vliv pornografie?

Oficiální odpověď

President Gordon B. Hinckley, dřívější president Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, řekl: „Návrat k Božímu učení pomůže, více než cokoli jiného, lodi našeho národa, která vplouvá do třetího století naší státnosti, udržovat stálý směr. V tom spočívá odpověď na konflikty, které nás sužují. V tom spočívá odpověď na zla spojená s pornografií. …“ (Teachings of Gordon B. Hinckley, str. 18.)

Když president Hinckley mluvil o občanské zodpovědnosti těch, kteří se stavějí proti pornografii, rovněž řekl: „Vytváření veřejného mínění začíná několika naléhavými hlasy. Nejsem zastáncem vzdorného křiku nebo hrozeb pěstí a chrlení výhrůžek do tváří zákonodárců. Věřím ale, že máme usilovně, upřímně a jasně sdělovat své přesvědčení těm, jimž byla svěřena náročná zodpovědnost vytvářet a prosazovat naše zákony. Je smutnou skutečností, že menšina, která volá po větší liberalizaci, která šíří a používá pornografii, která podporuje oplzlé obrázky a pase po nich, pozvedá svůj hlas až do té doby, dokud naši zákonodárci nejsou přesvědčeni, že to, co říkají, představuje vůli většiny. Pokud na něco nevyjadřujeme svůj názor, nejspíš toho nedosáhneme. Nechť je náš hlas slyšet. Doufám, že to nebude nepříjemně ostrý hlas, ale doufám také, že budeme promlouvat s takovým přesvědčením, že ti, k nimž budeme hovořit, poznají hloubku našeho názoru a upřímnost našeho úsilí.“ (Teachings of Gordon B. Hinckley, str. 130.)