ComeuntoChrist.org Celosvětová verze

Co si mormoni myslí o Bibli? Považují ji za písmo svaté a slovo Boží?

Oficiální odpověď

Většina našich spisů písma pochází od apoštolů a proroků. Prostřednictvím apoštolů a proroků Bůh dává svým dětem posvátné spisy, jež se nazývají písma. Písma vám mohou pomoci poznat Boha, Jeho lásku, kterou k vám chová, a Jeho učení. Pro křesťanský svět je nejznámější sbírkou písem Bible svatá. Kromě Bible přijímají Svatí posledních dnů za písma i tyto knihy:

  • Knihu Mormonovu, další svědectví o Ježíši Kristu, záznam o Božím jednání s obyvateli dávné Ameriky (2000 př. Kr. – 400 po Kr.).
  • Nauku a smlouvy, sbírku zjevení a inspirovaných prohlášení, která byla dána pro založení a řízení Církve Ježíše Krista v posledních dnech (1830 př. Kr. – 1978 po Kr.).
  • Drahocennou perlu, výběr ze zjevení, překladů a spisů Josepha Smitha.