ComeuntoChrist.org Celosvětová verze

Proč mohou do chrámu chodit jen někteří mormoni? Probíhají v mormonských chrámech nějaké tajnosti? Co se odehrává v mormonských chrámech?

Oficiální odpověď

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů má v provozu více než 100 chrámů po celém světě. Návštěvníci jsou zváni k návštěvě chrámového pozemku kteréhokoli chrámu a k návštěvě chrámu během dne otevřených dveří, který je pořádán před zasvěcením chrámu. Po zasvěcení však mohou chrám navštěvovat pouze pokřtění členové, kteří jsou způsobilí a kteří se na to připravili.

V chrámech se členové Církve účastní obřadů, jejichž cílem je spojit jejich rodinu na věky a pomoci jim vrátit se k Bohu. V chrámu členové mají možnost:

  • Učit se věčným pravdám.
  • Přijmout posvátné obřady, mezi něž patří i ty, které spojují na věčnost manžela a manželku i děti a rodiče. (Malachiáš 4:5–6)
  • Zajistit obřady, jako například křest, pro ty, kteří zemřeli, aniž měli příležitost přijmout evangelium Ježíše Krista. (1. Korintským 15:29; 1. Petrova 4:6)