ComeuntoChrist.org Celosvětová verze

Jak je nakládáno s desátkem, který mormoni platí?

Oficiální odpověď

Zásada desátku neboli dobrovolného věnování jedné desetiny příjmu na Boží dílo je známa od starozákonní doby. Abraham platil desátek Melchisedechovi. (Genesis 14:17–20)

Pán skrze zákon desátku financuje práci své Církve. V dnešní době platí všichni věrní členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů jednu desetinu svého příjmu jako desátek. Prostředky z desátku se využívají k těmto účelům:

  • Výstavba chrámů, kaplí a dalších budov.
  • Zajištění prostředků pro provoz Církve.
  • Financování misionářského programu (do tohoto nejsou zahrnuty osobní výdaje misionářů).
  • Příprava materiálů používaných v církevních třídách a organizacích.
  • Chrámová práce, rodinná historie a mnohé další důležité církevní aktivity.
  • Vzdělání.

Když Pán připomněl ve Starém zákoně svému lidu tento zákon prostřednictvím proroka Malachiáše, slíbil, že požehná těm, kteří budou ochotni platit poctivý desátek. (Malachiáš 3:10)