ComeuntoChrist.org Celosvětová verze

Co je to kněžství?

Oficiální odpověď

Kněžství představuje pravomoc jednat jménem Boha. Tatáž kněžská pravomoc, která existovala v původní Církvi založené Ježíšem Kristem, existuje i dnes v Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Církev je řízena a vedena prostřednictvím této pravomoci.

Všichni mužští členové Církve, kteří jsou připraveni, obdrží kněžství, aby pomáhali vést Církev a sloužit dětem Nebeského Otce. Muž, který je nositelem kněžství, může sloužit například těmito způsoby:

  • Vede kongregaci Církve
  • Vykonává obřady Církve, například křest
  • Žehná těm, kteří jsou nemocní

Bůh očekává, že ti, kteří jsou nositeli této posvátné kněžské pravomoci, budou následovat příklad Ježíše Krista a budou sloužit s láskou, vlídností a laskavostí.