ComeuntoChrist.org Celosvětová verze

Proč mormoni křtí nové členy?

Oficiální odpověď

Ježíš Kristus učil, že musíme být pokřtěni ponořením. (Marek 16:16; 3. Nefi 11:21–26.) Sám nám dal příklad, když se dal pokřtít, aby naplnil „všelikou spravedlnost“. (Matouš 3:15)

Jsme pokřtěni na odpuštění hříchů někým, kdo má kněžskou pravomoc od Boha. (Skutkové 2:38, Skutkové 22:16) Křtem se také stáváme členy Církve Ježíše Krista a vstupujeme do království Božího. (Jan 3:5)

Obřadem křtu uzavíráme s Bohem určitý slib neboli smlouvu. Slibujeme, že přijmeme Krista, staneme se Jeho následovníky a budeme dodržovat Jeho přikázání až do konce života. Nebeský Otec nám na oplátku slibuje, že pokud svou smlouvu dodržíme, odpustí nám hříchy a umožní nám vrátit se k Němu, abychom opět mohli žít s Ním.