ComeuntoChrist.org Celosvětová verze

Mormoni věří, že Ježíš Kristus je náš Spasitel. Proč potřebujeme Spasitele?

Oficiální odpověď

Vaše hříchy vám mohou být odpuštěny prostřednictvím usmíření Ježíše Krista, projdete-li procesem pokání. Nebeský Otec věděl, že se občas rozhodneme špatně, a tak umožnil, aby nám naše hříchy mohly být odpuštěny. (Jan 3:16) Zajistil pro nás Spasitele, Ježíše Krista, jenž trpěl za naše hříchy v zahradě getsemanské a na kříži, aby nám mohlo být odpuštěno, budeme-li činit upřímné pokání. (Kniha Mormonova, Mosiáš 4:6.)

Upřímné pokání činíme takto:

  • Vyznáme své hříchy Bohu i tomu, komu náš hřích mohl ublížit. V případě, že se jedná o závažný hřích, je zapotřebí ho vyznat příslušné kněžské autoritě.
  • Prosíme o odpuštění Boha i toho, komu jsme mohli ublížit.
  • Je-li to možné, napravíme škody, které jsme způsobili.
  • Zanecháme svých hříchů.
  • Snažíme se dodržovat přikázání.

Upřímné pokání přináší pokoj a odpuštění. Bůh slíbil: „Vizte, ten, kdo činil pokání z hříchů svých, tomu je odpuštěno, a já, Pán, již na ně nevzpomínám.“ (Nauka a smlouvy 58:42.)