ComeuntoChrist.org Celosvětová verze

Co je „svědectví“, o němž mormoni hovoří?

Oficiální odpověď

Svědectví je duchovní potvrzení dávané jednotlivci Duchem Svatým. Základem svědectví mormonů je poznání, že Nebeský Otec žije a že nás miluje; že Ježíš Kristus žije, že je Synem Božím a že uskutečnil nekonečné Usmíření; že Joseph Smith je prorokem, jenž byl povolán Bohem, aby na zemi znovuzřídil církev Ježíše Krista; že jsme i v dnešní době vedeni žijícím prorokem; a že Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů je Spasitelovou Církví, která byla v současnosti znovuzřízena na zemi.