ComeuntoChrist.org Celosvětová verze

Uctívají mormoni Josepha Smitha?

Oficiální odpověď

President Gordon B. Hinckley, dřívější president Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, řekl v roce 2005 o Josephu Smithovi toto:

„Neuctíváme Proroka [Josepha Smitha]. Uctíváme Boha, našeho Věčného Otce a vzkříšeného Pána, Ježíše Krista. Proroka ale uznáváme; hlásáme ho; respektujeme ho; ctíme ho jako nástroj v rukou Všemohoucího při znovuzřízení dávných pravd božského evangelia na zemi, spolu s kněžstvím, skrze něž se používá Boží pravomoc v záležitostech Jeho Církve a pro požehnání Jeho lidu.“ (Gordon B. Hinckley, „Joseph Smith Jr. – Prophet of God, Mighty Servant“, Ensign, Dec. 2005, 2–6.)