ComeuntoChrist.org Celosvětová verze

Jakou úlohu mají v rodině manžel a manželka?

Oficiální odpověď

Děti jsou nádherným požehnáním. „Dědictví od Hospodina jsou dítky.“ (Žalm 127:3)

Vychovat dítě není snadné. Je to vlastně jedna z nejnáročnějších zodpovědností v životě, která od nás vyžaduje naprosto vše. Dobrá rodičovská výchova je ale nezbytná – pro společnost i pro Pána.

Matka i otec hrají nezbytnou a důležitou roli v životě svých dětí. Úsilí rodičů v rodině bude mnohem účinnější, pokud jsou jejich prioritami Bůh, manželský partner a děti.

Domov, který je bezpečný a ve kterém se děti mohou rozvíjet duševně, emocionálně i fyzicky, vyžaduje od rodičů víru a to nejlepší společné úsilí. (Viz „Rodina – prohlášení světu“.)

V takovém domově se děti naučí mít rády jeden druhého a navzájem si sloužit. Naučí se dodržovat přikázání Boží a být dobrými občany. Takový domov přináší požehnání dětem i společnosti.