ComeuntoChrist.org Celosvětová verze

Čemu mormoni věří ohledně „věčného života“?

Oficiální odpověď

Nebe je místem, kde žije Bůh, a místem budoucího domova těch, kteří konají Boží vůli a následují učení Ježíše Krista. Nebeský Otec a Ježíš Kristus nás chtějí – a je to také účelem života na této zemi – učit a připravovat, abychom s Nimi mohli, spolu se svou rodinou, žít na věky.

Poté, co budeme vzkříšeni, budeme souzeni a odměněni podle toho, co jsme v tomto životě dělali. (Viz Zjevení 20:12, 13)

Ježíš Kristus učil své apoštoly, že v domě Jeho Otce „příbytkové mnozí jsou“. (Jan 14:2) Náš milující Nebeský Otec touží po tom, aby mohl všechny své děti odměnit podle jejich poslušnosti Jeho přikázání a jejich ochoty následovat Spasitele.

Z těch, kteří tak činí a jsou hodni návratu do přítomnosti Boha a Krista, se stávají „dědicové zajisté Boží, spolu pak dědicové Kristovi“ (Římanům 8:17) všeho, co Otec má. Budou moci znovu žít s Nebeským Otcem a se svou rodinou v Jeho věčné slávě.

Ti, kteří se rozhodnou nenásledovat Nebeského Otce a Ježíše Krista, obdrží odměnu podle toho, co dělali v tomto životě, ale nebudou mít možnost poznat nádheru života v přítomnosti Boží.