ComeuntoChrist.org Celosvětová verze

Co vám například dosvědčuje, že Bůh existuje?

Oficiální odpověď

Bůh poskytl a poskytuje mnoho důkazů o své existenci. Jedním z nich je svědectví o Jeho stvoření: „Nebesa vypravují slávu Boha silného, a dílo rukou jeho obloha zvěstuje.“ (Žalmy 19:1) Hleděli jste někdy v úžasu na noční oblohu posetou miliardami hvězd? Zkoumali jste někdy složitou stavbu listu nebo květiny? Podivovali jste se někdy nad zázrakem děťátka, které se právě narodilo? Tato nádherná a složitá stvoření nevznikla jen tak náhodou. Jsou to stvoření učiněná Bohem, vaším Nebeským Otcem. Mohou vám připomínat, že existuje a že své děti miluje. Dávný prorok prohlásil, že „všechny věci ukazují, že Bůh jest; ano, dokonce země … a její pohyb, ano, a také všechny planety, jež se pohybují ve svém pravidelném uspořádání, dosvědčují, že jest Nejvyšší Stvořitel“. (Kniha Mormonova, Alma 30:44.)