ComeuntoChrist.org Celosvětová verze

V koho máme mít víru?

Oficiální odpověď

Abyste mohli navázat bližší vztah s Nebeským Otcem a mohli jste obdržet všechna požehnání, která pro vás má, musíte nejprve získat víru v Pána Ježíše Krista. Apoštol Petr učil, že „není jiného jména pod nebem daného lidem, skrze kteréž bychom mohli spaseni býti“. (Skutkové 4:12)

Víra v Boha je mnohem více než jen teoretické přesvědčení o Jeho existenci. Mít víru v Boha znamená důvěřovat Mu, věřit Mu a být ochoten jednat na základě své důvěry v Něho. Je to zásada skutku a moci.