ComeuntoChrist.org Celosvětová verze

Jaký vliv může mít víra v Ježíše Krista na naše manželství a rodinné vztahy? Jaký vliv může mít na naše vztahy s přáteli?

Oficiální odpověď

Úspěšné manželství vyžaduje víru – víru v Boha i víru v toho druhého. Víra v Boha je mnohem více než jen teoretické přesvědčení o Jeho existenci. Mít víru v Boha znamená důvěřovat Mu, věřit Mu a být ochoten na základě své důvěry v Něho jednat. Je to zásada, která vede k činu.

Sdílená víra v Boha může manželský pár a rodinu sjednocovat v závazku žít podle společných hodnot. Může jim propůjčovat sílu k překonání obtíží, které by těmto důležitým vztahům jinak ublížily.

V úspěšném manželství si partneři navzájem důvěřují. A usilují o to, aby dokázali, že jsou hodni důvěry svého manželského partnera. Každý pevný manželský nebo rodinný vztah musí být založen na vzájemné důvěře a důvěryhodnosti.

Víra v toho druhého, podobně jako víra v Boha, může pomoci manželským partnerům a rodinám čelit nejistotě a v životě naplňovat vysoká očekávání.