ComeuntoChrist.org Celosvětová verze

Jak spolu souvisejí slušnost a cudnost? Jak mohou rodiče učit své děti, aby byly slušné v oblékání, řeči a chování?

Oficiální odpověď

Slušnost, řeč a cudnost jsou vzájemně propojeny, jelikož naše tělo je posvátným stvořením podle obrazu Božího. Mít v úctě tento posvátný dar znamená vyhradit fyzické důvěrnosti mezi mužem a ženou pouze pro manželský svazek, vhodně se oblékat a používat ve vztahu k našemu tělu slova, která jsou vždy povznášející. Rodiče mohou své děti učit tomu, že pokud budou projevovat úctu ke svému tělu tímto způsobem, budou hodny výhod, které jim přinese společenství Ducha Svatého.