ComeuntoChrist.org Celosvětová verze

Proč nemají ženy v Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů kněžství? Jaké vedoucí pozice v Církvi mají mormonské ženy?

Oficiální odpověď

Gordon B. Hinckley, dřívější president Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, řekl:

„Ženy nemají kněžství, protože to tak ustanovil Pán. Je to součástí Jeho programu. V této Církvi mají ženy význačné postavení. Muži jsou v této Církvi držiteli úřadů kněžství. Ale ženy mají v této Církvi výsadní postavení. Mají svou vlastní organizaci. Byla založena v roce 1842 Prorokem Josephem Smithem a nazvána Pomocné sdružení, protože původním cílem této organizace bylo poskytovat pomoc těm, kteří jsou v nouzi. Stala se z něj, myslím, největší organizace žen na světě. … Mají své vlastní úřady, své vlastní předsednictvo, svou vlastní komisi. Totéž platí i pro tu nejmenší jednotku Církve, ať už je kdekoli na světě. …

Ano, muži mají kněžství. Ale má manželka je mou společnicí. V této Církvi muž nikdy nekráčí před svou ženou, ani za ní, ale po jejím boku. V tomto životě, v tomto velkém podniku, jsou rovnocennými partnery.“