ComeuntoChrist.org Celosvětová verze

Humanitární pomoc

Dobrovolnická práce

Lidé rádi mluví o tom, jak musí „najít“ sami sebe. To obvykle znamená, že nejsou šťastní, že ztratili směr a jsou v prvé řadě zaměřeni na sebe. Zajímavé je, že Kristus řekl, že způsob, jak najít sám sebe, je ztratit sám sebe: „Nebo chtěl-li by kdo duši svou zachovati, ztratíť ji; pakli by kdo ztratil duši svou pro mne a pro evangelium, tenť ji zachová.“ (Marek 8:35) Ztratit sebe sama ve službě je dobrý způsob, jak sebe sama najít. To nám umožňuje cvičit se v dělání toho, co dělal Ježíš. Učil, že milovat Boha je první přikázání a milovat bližního svého druhé. Lásku k Bohu projevujeme tím, že si navzájem sloužíme. A máme rádi ty, kterým sloužíme. Služba nám přináší štěstí, které nám sobeckost nikdy nemůže přinést. Službu můžeme vykonávat ve velkém stylu nebo drobnými skutky, veřejně i v soukromí, pro přátele nebo pro lidi zcela neznámé.

I to nejmenší, co děláme, například když někomu pomůžeme na zahradě nebo podržíme dveře, může těmto lidem alespoň trochu usnadnit život – a náš život učinit trochu šťastnějším. Nemusíte chodit daleko, abyste našli příležitosti darovat někomu svůj čas a energii. Kouzlo následování Kristova příkladu spočívá v tom, že nemusíme hodnotit komu, kdy a jak sloužíme, ale prostě jdeme a uděláme to. Služba může být plánovaná nebo spontánní, pro někoho, koho známe, i pro někoho, koho jsme nikdy neviděli. Křesťanská služba netouží po uznání, nepřijímá odměny a je motivována láskou.

Náš humanitární program

Vedle menších osobních skutků služby poskytují mormoni rozsáhlou a organizovanou pomoc v oblastech, kde je to zapotřebí. Od roku 1985, kdy se Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů začala systematicky zabývat humanitární pomocí, darovala více než 1 miliardu dolarů ve formě hotovosti a materiální pomoci 167 různým zemím, které tuto pomoc potřebovaly. Církev letecky dopravila stany, plachty, pleny a další potřeby do oblastí Chile, které byly v únoru 2010 postiženy zemětřesením; dále v lednu 2010 vyslala dvě letadla, každé s více než 36 000 kg potravin a potřeb pro případ nouze, na Haiti postižené katastrofálním zemětřesením. Zorganizování Církve na místní, národní a mezinárodní úrovni umožňuje tyto snahy o pomoc koordinovat rychle, takže potraviny, potřeby a pracovníci se mohou dostat na místo ve chvíli, kdy jsou nejvíce potřeba.

Církev nerozlišuje osoby podle náboženské příslušnosti, rasy ani národnosti. Poskytujeme naději a možnosti pro život, které svým dopadem přesahují nemoc, chudobu a zoufalství. To vše je součástí Božího plánu, podle něhož si pomáháme nést břemena a jednáme jako Jeho ruce na zemi. Církevní program sociální péče také pomáhá na místní úrovni potřebným lidem tím, že jim nabízí dočasnou pomoc ve formě poskytnutí jídla a oblečení a pomoci při hledání zaměstnání. Pokud je to možné, dostanou příjemci výpomoci příležitost si tuto poskytnutou pomoc odpracovat.


Pomoc v nouzi

Každoročně jsou miliony mužů, žen a dětí postiženy válkou, povodněmi, zemětřesením, tornády, hurikány a dalšími katastrofami. V těchto zoufalých situacích rozhoduje často rychlá reakce mezi životem a smrtí.

Díky této připravenosti může Církev okamžitě reagovat ve chvíli, kdy nastanou nouzové situace. Kromě toho, že Církev poskytuje materiál, pomáhá také s poskytováním finančních prostředků a dobrovolníků.

Celosvětový humanitární program – resuscitace novorozenců

Až 10 procent novorozenců má při narození potíže s dýcháním, které vyžadují odbornou pomoc. Mnoha úmrtím novorozenců způsobeným dýchacími problémy by se dalo zabránit náležitým proškolením personálu a minimálním vybavením. Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů spolupracuje s národními zdravotnickými organizacemi a ministerstvy zdravotnictví v zemích po celém světě, aby nalezla oblasti, ve kterých je naléhavě potřeba vyškolit personál v resuscitaci novorozenců. Pak Církev vyšle dobrovolné lékaře a zdravotní sestry, aby v těchto oblastech školili porodní asistenty. Tito místní asistenti jsou poté schopni učit ostatní. Dosud bylo vyškoleno více než 80 000 porodních asistentů.

Spalničky

V roce 2001 vznikla iniciativa Measles Initiative, což je partnerství, ve kterém se spojily americký Červený kříž, Světová zdravotnická organizace Spojených národů, UNICEF, nadace UN Foundation a americká centra pro kontrolu a prevenci nemocí. Cílem této iniciativy bylo celosvětově snížit do roku 2010 počet úmrtí na spalničky o 90 % – z celkového počtu 873 000 úmrtí v roce 1999. Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů se k iniciativě Measles Initiative připojila v roce 2003 a zavázala se věnovat na podporu této kampaně ročně jeden milion dolarů. Církev se také podílela na úsilí upozornit společnost na tuto problematiku, což je pro úspěch každé kampaně velmi důležité. Během kampaně proti spalničkám na Madagaskaru, do které byla Církev zapojena, složil jeden mladý člen chytlavou hudební rýmovačku, která byla přeložena do 28 jazyků a zpívala se v desítkách rozhlasových stanic při dalších kampaních. Od roku 2004 do roku 2008 poskytlo 59 596 členů Církve ze 32 zemí pomoc při provádění průzkumu ve svém sousedství a při šíření informací o očkování. Do ledna 2007 došlo celosvětově ke snížení počtu úmrtí na spalničky o 60 %.

Humanitární pomoc – přístup k čisté vodě

Iniciativa Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů na zajištění čisté vody je zaměřena na zlepšení zdravotního stavu komunit zajištěním přístupu k trvalým zdrojům čisté vody. V závislosti na místních potřebách a podmínkách patří k těmto zdrojům vody studny (nebo vrty), zásobárny vody s rozvodnými systémy a systémy na čištění vody. Od roku 2002 pomohla Církev získat přístup ke zdroji čisté vody pěti milionům lidí ve více než 4 500 komunitách. Tyto projekty zajištění čisté vody jsou dlouhodobě udržitelné, protože lidé v komunitách jsou zapojeni do plánování a realizace a také obstarávají většinu práce. Před dokončením projektu jsou k údržbě systému vyškoleni zástupci z dané komunity.

Humanitární pomoc – zrak a oční péče

Cílem programu Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů zabývajícího se péčí o zrak je zlepšovat služby péče o zrak pro chudé tím, že poskytuje základní odborné kurzy, vybavení, zařízení a organizační podporu na pomoc místním odborníkům na oční péči a na pomoc místním programům. Od roku 2003 za účasti oftalmologů, kteří dobrovolně poskytují svůj čas, pomáhá Církev místním odborníkům na oční péči a místním programům, z čehož mělo prospěch již přes 180 000 jednotlivců.

Invalidní vozíky

Na 100 milionů lidí po celém světě potřebuje invalidní vozík, ale pouze jeden ze 100 si ho může dovolit koupit. Aby se lidé s postižením mohli někam dostat, spoléhají často na rodinu a přátele, kteří je doprovází z místa na místo. Někdy je pro ně nesmírně obtížné jen dostat se z domu. Chodit do školy nebo získat práci pro ně může být neuskutečnitelným snem. V rámci pomoci těmto lidem spolupracuje Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů s obecně prospěšnými organizacemi, které slouží postiženým. Místní organizace určí klienta, předepíše potřebný zdravotnický prostředek a průběžně sleduje, jak probíhá léčba a podpora. Církev daruje invalidní vozíky, berly, chodítka, polštáře a další pomocné prostředky – někdy zakoupené v místních výrobních dílnách. Pokud je vznesen požadavek, týmy terapeutů poskytují partnerské organizaci doplňující odborné kurzy. Církev od roku 2001 distribuovala více než 300 000 invalidních vozíků ve 101 zemích.

Vaše dobrovolnická služba je vítána

Naše programy humanitární pomoci se spoléhají na pomoc obyčejných lidí, kteří chtějí zmírnit část utrpení ve světě. Stejně jako při poskytování pomoci nerozlišujeme náboženskou příslušnost, rasu ani národnost, nerozlišujeme toto ani při přijímání nabídek na pomoc. Vítáme každého, kdo je ochoten pomáhat. V případě zájmu volejte LDS Humanitarian Services na čísle +1-801-240-3544 nebo napište e-mail na adresu lds-charities@ldschurch.org, kde obdržíte více informací.