ComeuntoChrist.org Celosvětová verze

Sejděte se
s misionáři

Kdo jsou to misionáři?

Požádat o kontakt od misionářů:

Potvrzuji, že jsem obdržel(a) souhlas s poskytnutím kontaktních údajů této osoby Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Také jsem srozuměn(a) s tím, že zástupci Církve splní můj požadavek a budou kontaktovat mě nebo osobu, kterou doporučuji.

Níže prosím zaškrtněte požadovaná políčka.

Proč se tito mladí muži a mladé ženy rozhodli obléci si své nejlepší šaty a chodit dva roky po jim neznámých částech světa? Pánova Církev vždy byla a je církví misionářskou. Tak jako kázali evangelium Ježíš Kristus a Jeho učedníci, tak i dnes šíří Jeho slovo více než 84 000 misionářů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Jsou povoláni kázat evangelium Ježíše Krista ve všech částech světa. Většině misionářů je kolem 20 let, ale pro misionářskou službu se rozhoduje také množství starších manželských párů. Misionáři dobrovolně přerušují studium, práci a chození na rande na dobu okolo dvou let, aby na vlastní náklady sloužili Pánu.

Komunikace s rodinou je omezena na dopisy nebo e-maily a příležitostné telefonáty, aby se mohli celým srdcem soustředit na službu Pánu a lidem v místě, kde slouží. Během těchto dvou let služby na plný úvazek se věnují studiu, setkávání s lidmi a učení o Ježíši Kristu a Jeho znovuzřízené Církvi. Jejich práce je službou lásky a většina misionářů končí tuto práci s pocitem, že službou získali mnohem více, než kolik toho dali.

Co můžete očekávat

návštěvy misionářů

Misionáři vás budou kontaktovat během dvou nebo tří dnů. Misionáři nebo misionářky se s vámi mohou setkat u vás doma, kde se budete pravděpodobně cítit nejlépe, nebo, pokud to bude pro vás lepší, v některé z našich kaplí nebo na nějakém veřejném místě. Běžně trvá návštěva asi 45 minut, ale může být i kratší – záleží na vašem programu. Misionáři vás seznámí se základy našeho vyznání, mezi něž patří víra, pokání a poslušnost Božích přikázání, a prodiskutují s vámi další otázky, které budete mít o Církvi nebo obecně o náboženství a o životě. Tyto schůzky jsou zcela neformální. Nikdo po vás nebude chtít, abyste si něco koupili nebo dali nějaký příspěvek, pouze se dozvíte více o Církvi, která má pro nás velký význam.

Pokud pro vás budou informace, o které se s vámi misionáři podělí, zajímavé a hodnotné, můžete si domluvit další schůzku, abyste o nich mohli diskutovat více do hloubky a dozvědět se více. Misionáři vám mohou dát Knihu Mormonovu a doprovodit vás na církevní shromáždění, abyste mohli sami zjistit, čeho se naše víra týká.