ComeuntoChrist.org Celosvětová verze

O nás

Věříme, že skrze Něho mohou všichni lidé obdržet věčný život se svou rodinou v království Nebeského Otce. (Jan 3:16.) Také věříme, že než jsme se narodili, žili jsme s Bohem jako duchové (Římanům 8:16), a že podle Jeho plánu štěstí můžeme přijít na zemi a obdržet fyzické tělo, abychom se mohli učit a růst. Věříme, že díky práci vykonávané v mormonských chrámech mohou být naše rodinné vztahy zpečetěny na věky. Toto vše závisí na tom, zda žijeme spravedlivě podle Božího vedení, které nám zjevují proroci, a zda činíme pokání, když chybujeme. Posláním Církve je pomáhat nám překonávat životní zkoušky, abychom byli hodni časných a duchovních požehnání, která nám chce Bůh udělit.

Církev

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů je oficiální název náboženství, které je běžně známé jako mormonská církev. Byla založena 6. dubna 1830 Josephem Smithem, prvním presidentem Církve. Věříme, že ho Bůh povolal, aby se stal prorokem v posledních dnech, podobně jako byli proroky Mojžíš a Abraham v dobách biblických. Joseph Smith se modlil, aby zjistil, ke které církvi se má připojit, a v důsledku toho uviděl ve vidění Boha a Ježíše Krista. Ti ho povolali, aby znovuzřídil církev, kterou Kristus založil, když žil na zemi, s řádnou organizací a kněžskou pravomocí, která byla ztracena krátce po Spasitelově smrti.

Z původních šesti členů z roku 1830 se Církev Ježíše Krista rozrostla na více než 15 milionů členů na šesti kontinentech. Po smrti Josepha Smitha vedou Církev v nepřerušeném sledu proroci, kteří se vždy snaží pomoci členům získat lepší poznání evangelia Ježíše Krista a větší lásku k evangeliu.

Mormon.org

Účelem těchto stránek je představit naši Církev světu. Doufáme, že na nich dokážeme zodpovědět vaše otázky, podat přesné a pravdivé informace a umožnit vám dozvědět se něco nového. Stránka „Lidé“ představuje čtenářům mormony, kteří vyprávějí své příběhy o tom, jak evangelium Ježíše Krista žehná jejich životu. Sekce „Hodnoty“ vyzdvihuje některé kulturní priority mormonů, jako jsou například silné rodiny, služba či snaha být dobrým občanem. A v sekci „Nauky“ představujeme některé základní nauky, na nichž je založena naše víra. Doufáme, že tyto stránky pro vás budou dobrým začátkem při zkoumání naší víry a že toto zkoumání rozšíříte o kontakt s misionáři a o návštěvy našich církevních shromáždění.

Církev vlastní a spravuje řadu webových stránek. Zde jsou uvedeny některé z nejoblíbenějších:

  • Stránky LDS.org jsou určeny zejména členům Církve, obsahují poselství církevních vedoucích a webové skupiny místních kongregací a nabízí materiály a zdroje pro ty, kteří studují evangelium nebo si připravují lekce.
  • Na stránkách Newsroom.LDS.org najdete zprávy a statistické informace o Církvi.
  • Familysearch.org jsou stránky největší genealogické organizace na světě a obsahují záznamy a služby pro kohokoli, kdo má zájem o bádání v rodinné historii.