Jule-GIF’er

GIF er et filformat til animation. Jule-GIF’er beregnet til at fejre fødslen af vor Frelser, Jesus Kristus. Download og videresend disse animerede GIF’er til dem, I holder af, denne jul.

Matthæus 1:18

Med Jesu Kristi fødsel gik det sådan til:

Lukas 1:26-27

Englen Gabriel blev sendt fra Gud til en by i Galilæa, der hedder Nazaret, til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef og var af Davids hus. Jomfruens navn var Maria.

Lukas 1:26-30

Da sagde englen til hende: "Frygt ikke, Maria! For du har fundet nåde for Gud.

Lukas 1:31-33

Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus.

Lukas 1:32

Han skal blive stor og kaldes den Højestes søn, og Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone.

Matthæus 1:20-21

Mens han tænkte på dette, se, da viste Herrens engel sig for ham i en drøm.

Lukas 1:41-42

Da Elisabeth hørte Marias hilsen, sprang barnet i hendes liv.

Lukas 2:1

Der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden.

Lukas 2:3

Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by.

Lukas 2:4-5

Også Josef drog op fra … Galilæa … til Davids by, som hedder Betlehem … for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn.

Lukas 2:7

Der var ikke plads til dem i herberget.

Lukas 2:6

Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde.

Matthæus 2:2

Vi har set hans stjerne gå op og er kommet for at tilbede ham.

Lukas 2:8

I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord.

Lukas 2:9

Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt.

Lukas 2:10

Men englen sagde til dem: Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket.

Lukas 2:13-14

Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!

Matthæus 2:9-10

Og se, stjernen, som de havde set gå op, gik foran dem.

Lukas 2:7

Og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham.

Lukas 2:19

Men Maria gemte alle disse ord i sit hjerte og grundede over dem.

Lukas 2:16

De skyndte sig derhen og fandt Maria og Josef sammen med barnet, som lå i krybben.

Lukas 2:15

Hyrderne sagde til hinanden: »Lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket.«

Matthæus 2:1

Da kom der nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem.

Matthæus 2:11

Og de åbnede for deres gemmer og frembar gaver til det, guld, røgelse og myrra.

Esajas 9:6

For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham Underfuld Rådgiver, Vældig Gud, Evigheds Fader, Freds Fyrste.