#Halleluja for …

Glæden ved nyt liv tilvejebragt gennem Jesu Kristi offer behøver ikke kun at blive udtrykt i ord. Denne række animerede gif’er er med til at illustrere, hvad der er muligt for os takket være Jesus Kristus.