#Halleluja for …

Glæden ved nyt liv tilvejebragt gennem Jesu Kristi offer behøver ikke kun at blive udtrykt i ord. Denne række animerede gif’er maler et levende billede af, hvad der er muligt for os takket være Jesus Kristus.

#Halleluja for nyt liv

2 Korinther 5:17 – Altså: Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til!

download Se alt