#Halleluja for …

Glæden ved nyt liv tilvejebragt gennem Jesu Kristi offer behøver ikke kun at blive udtrykt i ord. Denne række animerede gif’er maler et levende billede af, hvad der er muligt for os takket være Jesus Kristus.

Halleluja for løftede byrder

Matthæus 11:28 – Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile.

download Se alt