#Halleluja for …

Glæden ved nyt liv tilvejebragt gennem Jesu Kristi offer behøver ikke kun at blive udtrykt i ord. Denne række animerede gif’er maler et levende billede af, hvad der er muligt for os takket være Jesus Kristus.

Halleluja for liv efter døden

1 Korinther 15:22 – For ligesom alle dør med Adam, skal også alle gøres levende med Kristus.

download Se alt