Find nyt liv

Halleluja – Hebraisk for »Pris Herren«. Men hvad betyder det egentlig? Find i denne påske ud af, hvordan et fordums udbrud af glæde, håb og kærlighed er uadskilleligt forbundet med Jesu Kristi liv og mission – og hans løfte om nyt liv til alle.