ComeuntoChrist.org På verdensplan

Anerkender mormonerne Bibelen som hellig skrift og som Guds ord?

Officielt svar

Mormoner tror på, ærer og elsker Bibelen. Vi ser den som en kraftfuld, vigtig og hellig optegnelse, der fungerer som fundamentet for hele kristenheden. Bibelen er rig på historie, doktriner, beretninger, taler og vidnesbyrd, som alle vidner om, at Jesus Kristus er vor himmelske Faders guddommelige Søn. Bibelen er Guds ord og stammer fra beretninger af Guds mænd, når de blev inspireret af Helligånden (se Andet Petersbrev 1:20-21). På samme måde har vi yderligere hellige skrifter, heriblandt Mormons Bog, som støtter og helliggør Bibelen.