ComeuntoChrist.org På verdensplan

Hvorfor udfører mormoner dåb for de døde?

Officielt svar

Jesus selv blev døbt, selvom han var uden synd, for at opfylde al retfærdighed og vise vejen for menneskeheden (se Matthæusevangeliet 3:13-17; Nefis Anden Bog 31:5-12). Derfor er dåb afgørende for frelse i Guds rige. Vi lærer i Det Nye Testamente, at der blev gjort dåb for de døde på apostlen Paulus’ tid (se Første Korintherbrev 15:29). Denne praksis er gengivet med etableringen af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Profeten Joseph Smith underviste første gang om ordinancen dåb for de døde ved en tale til en begravelse i august 1840. Han læste det meste af Første Korintherbrev 15, inklusiv vers 29 og bekendtgjorde, at Herren ville lade Kirkens medlemmer blive døbt for de af deres venner og slægtninge, som var døde. Han fortalte dem, at »frelsesplanen var beregnet til at frelse alle, som var villige til at adlyde Guds lovs krav« (Journal History of the Church, 15. aug. 1840).

Da alle, som har levet på jorden, ikke har haft mulighed for at blive døbt med den rette myndighed i jordelivet, kan dåb udføres af en stedfortræder, som betyder, at en levende person vil blive døbt på vegne af en afdød person. Dåb for de døde udføres af kirkemedlemmer i templer rundt omkring i verden. Folk har til tider spekuleret på, om den dødes krop på en eller anden måde forstyrres i løbet af denne proces. Det gør den ikke. Personen, der er stedfortræder, bruger kun navnet på den døde. For at forhindre, at det bliver gjort flere gange, har Kirken en optegnelse af den døde, som er blevet døbt. Nogle har forstået det således, at når dåb for de døde udføres, så tilføjes navnene til Kirkens medlemsoptegnelser. Men det er ikke tilfældet.