ComeuntoChrist.org På verdensplan

Hvorfor var det nødvendigt med en gengivelse af evangeliet? Har vi ikke altid haft Bibelen?

Officielt svar

Der skete et generelt frafald fra sandheden efter Kristi apostles død. Dette kaldes frafaldet (Amos’ Bog 8:11-12; Apostlenes Gerninger 20:29-30; Andet Timotheusbrev 4:3).

Da Jesus Kristus levede på jorden, oprettede han sin kirke. Efter sin himmelfart fortsatte Jesu Kristi apostle værket under hans ledelse gennem åbenbaring og med myndighed fra hans præstedømme.

Efter apostlene og mange retfærdige medlemmer blev dræbt og andre medlemmer faldt fra sandheden, borttog Herren præstedømmets myndighed og sin kirke fra jorden. Uden Guds præstedømmemyndighed fungerede Kirken ikke længere på samme måde, som da Kristus etablerede den. Ordinancerne og mange tydelige og klare sandheder gik tabt. Der fandtes stadig gode mennesker og nogen sandhed, men den oprindelige kirke var gået tabt.

Apostlene profeterede om dette frafald eller apostasi. Et eksempel er Paulus’ brev til thessalonikerne (Andet Thessalonikerbrev 2:1-3).

Apostlen Peter profeterede om »da alt det genoprettes« inden Kristi andet komme (Apostlenes Gerninger 3:19-21). Efter at være gået tabt på grund af apostasi ville Kristi kirke og hans myndighed blive genoprettet til jorden. Denne genoprettelse ville gøre det muligt for alle på ny at modtage Jesu Kristi evangeliums velsignelser.

Joseph Smiths første syn markerede begyndelsen på genoprettelsen af Jesu Kristi kirke på jorden. I de år der fulgte, gengav Kristus sit præstedømme og organiserede sin kirke igen. Han fortsatte med at åbenbare sandheder til sine profeter og gengive de velsignelser, som havde været fjernet fra jorden for en tid.