ComeuntoChrist.org På verdensplan

Hvad ved mormoner om »evigt liv?«

Officielt svar

Himlen er det sted, hvor Gud lever, og et fremtidigt hjem for dem, der adlyder hans bud og efterlever Jesu Kristi lære. Det er vor himmelske Fader og Jesu Kristi ønske, at meningen med livet på jorden er at undervise os og forberede os, så vi sammen med vores familie kan leve med vor himmelske Fader og Jesus Kristus i evigheden.

Efter vi er opstået, vil vi blive dømt og belønnet for de ting, vi har gjort i dette liv (se Johannes’ Åbenbaring 20:12, 13).

Jesus Kristus lærte sine apostle, at der i Faderens hus er »mange boliger« (Johannesevangeliet 14:2). Vor kærlige himmelske Fader er ivrig efter at belønne alle sine børn i overensstemmelse med deres lydighed mod hans bud og deres villighed til at følge Frelseren.

De, som bliver kendt værdige til at vende tilbage til Guds nærhed, bliver »Guds arvinger og Kristi medarvinger« (Romerbrevet 8:17) til alt det, Faderen har. De vil vende tilbage for at leve sammen med vor himmelske Fader og deres familie i hans evige herlighed.

De, som vælger ikke at følge vor himmelske Fader og Jesus Kristus, vil blive belønnet i overensstemmelse med det, de har gjort i dette liv, men de vil ikke kunne nyde herligheden ved at leve i Guds nærhed.