ComeuntoChrist.org På verdensplan

Hvorfor praktiserede Kirken tidligere flerkoneri (polygami)?

Officielt svar

Fra tid til anden har Herren befalet sit folk at praktisere flerkoneri. Han gav eksempelvis denne befaling til Abraham, Isak, Jakob, Moses, David og Salomo (Lære og Pagter 132:1). På andre tidspunkter har han givet andre instruktioner. I Mormons Bog fortalte Herren Jakob: »For der skal ikke være nogen mand blandt jer, som skal have mere end én hustru, og medhustruer skal han ikke have nogen af … for hvis jeg vil skaffe mig efterkommere, siger Hærskarernes Herre, så vil jeg befale mit folk det; ellers skal de lytte til dette« (Jakobs Bog 2:27-30).

I denne uddeling befalede Herren nogle af de første hellige at praktisere flerkoneri. Profeten Joseph Smith og de, der var ham nærmest, deriblandt Brigham Young og Heber C. Kimball, blev udfordret af denne befaling, men de adlød den. Kirkens ledere styrede udøvelsen. De, som gik ind i det, var blevet godkendt til at gøre det, og vielserne skulle udføres ved præstedømmets beseglende myndighed. I 1890 modtog præsident Wilford Woodruff en åbenbaring om, at lederne i Kirken skulle ophøre med at have flere koner (Officiel Erklæring – 1).

Herrens ægteskabslov er monogam, med mindre han befaler noget andet for at hjælpe med at etablere Israels hus (se Encyclopedia of Mormonism, bd. 3, s. 1091-1095).