ComeuntoChrist.org På verdensplan

Hvad tror mormonerne om Guds natur?

Officielt svar

Gud er fuldkommen, alvidende, almægtig og universets hersker. Han er også barmhjertig, venlig og tålmodig. Han er vor Fader i himlen. Vi er skabt i hans billede (Første Mosebog 1:27). Han har et legeme som os, om end hans legeme er udødeligt, fuldkomment og herliggjort på en måde, som er ubeskrivelig. Eftersom vi er hans børn, kender han os og elsker os hver især. Han har en plan for at hjælpe sine børn til at finde glæde i dette liv og vende tilbage til ham, når dette liv er forbi.